lørdag 3. november 2012

Loftsrydding


Jeg elsker å hoppe og gjemme meg innimellom ekser og poser på loftet. Nå er det storopprydding, og jeg er i mitt ess! Mulig jeg er litt til bryderi for matmor også....